Publikace a projekty

Vydané publikace členů CEFSu

Výzkumné projekty a záměry

Katedra filmových studií, FF UK Praha

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UP Olomouc

Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU Brno

Národní filmový archiv

Studentské práce

Katedra filmových studií, FF UK Praha

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UP Olomouc

Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU Brno

Partneři