Aktuality

Tisková zpráva

Tiskovou zprávu o založení České společnosti pro filmová studia a jejích současných aktivitách naleznete zde.

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zprávu České společnosti pro filmová studia nalezcente zde.

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zprávu České společnosti pro filmová studia naleznete zde.

Česká společnost pro filmová studia se  stala členem Rady vědeckých společností při Akademii věd České republiky.

http://www.cas.cz/rvs/

Archiv newsletterů

Květen 2013

Duben 2013

Červen 2013

Červenec 2013

Srpen 2013

Září 2013

Říjen 2013

Listopad 2013

CEFS partnerem projektu FINDfind

Find Your Place in Film Industry / Najdi se u filmu


Projekt FIND nabízí jedinečné příležitosti k přímé interakci mezi filmovými profesionály a akademickou sférou prostřednictvím stáží, workshopů, publikací, exkurzí, seminářů a online platformy. Tím podporuje konkurenceschopnost absolventů filmových studií a rozvoj badatelských i pedagogických přístupů propojujících teorii s praxí. Zároveň praktikům zpřístupňuje nový typ zpětné vazby a zásobárnu talentovaných adeptů.

The Project FIND provides a unique opportunity for direct interaction between film professionals and academia through internships, workshops, publications, field trips, seminars and online platforms. Thereby, it supports the competitiveness of film studies graduates and helps to develop new research and pedagogical approaches linking theory with practice. At the same time, the project allows film practitioners to access a new kind of feedback and a pool of talented adepts.

http://www.projectfind.cz/

Evropský projekt FIND propojuje svět filmového průmyslu s vědou
Tiskovou zprávu ze dne 19. 9. 2012 naleznete zde.


Akce

SIXTH ANNUAL SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE: AN ECREA PRE-CONFERENCE: The Long 1990s

3-5 November 2016, the National Film Archive, Prague, Czech Republic


Sponsored by the Czech Society of Film Studies,

National Film Archive, Prague, and Charles University


CFP is here.FIFTH ANNUAL SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE: TRANSFORMATION PROCESSES AND NEW SCREEN MEDIA TECHNOLOGIES

       

20-21 November 2015, Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia

Supported by the Slovak Research and Development Agency, the Slovak Audiovisual Fund, MasarykUniversity, the Czech Society of Film Studies, and the Visegrad Fund

The fifth annual Screen Industries in East-Central Europe (SIECE) conference considers how systemic institutional, legislative, and technological changes within the screen industries have influenced production, content, distribution, and reception. The conference continues to provide a platform for the interdisciplinary examination of media in this region while facilitating productive exchanges between industry professionals and scholars. This year’s theme reflects the conference location of Slovakia, a nation which saw its domestic cinema come close to perishing in the 1990s, only to see it re-emerge as a stable media hub after 2004, a time when the local industry needed to respond to global technological developments such as digitization. The conference theme is intended to foster a plurality of approaches to thinking about how myriad transformative processes have shaped screen media in the last 25 years. In so doing, the organizers hope to redirect attention from considerations of the impact of denationalization toward the application of broader international and historical perspectives.

On 19 November, the conference will be preceded by a pre-conference meeting in the Czech language and the Slovak language, comprising workshops, presentations introducing research projects, and a panel examining the impact of digitization on production, distribution, and legislation.

CFP is here.

Program is here.

Kinoaparát.cz @ 


Kinoaparát.cz je internetová platforma zaměřená na ochranu, šíření a rozvoj znalostí o technologii a umění klasického, analogového filmu.Projekt iniciovaný studenty FAMU má za cíl zprostředkovat spolupráci mezi umělci, kurátory, dramaturgy, akademiky a příslušnými institucemi. Této části odborné veřejnosti by chtěl Kinoaparát.cz sloužit jako komunikační platforma a vědomostní báze, pro širší veřejnost pak být i prvním kontaktním bodem ve věcech filmu a umění práce s ním.

Hledají se pamětníci brněnských kin


Poptejte se svých babiček, dědečků, tetiček, strýčků a známých a pomozte mi najít pamětníky, kteří se narodili před rokem 1932 (1933) a během války (do r. 1945) bydleli v Brně. Jejich vzpomínky jsou pro výzkum, který provádí Ústav filmu a audiovizuální kultury velmi cenné! 

Pokud máte ve svém okolí také BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE BRNĚNSKÝCH KIN (vedoucí, promítače, uvaděče, pokladní, zřízence, či pracovníky Správy kin nebo Krajského filmového podniku), kteří pracovali v brněnských kinech ve 30.-60. letech (ale třeba i později), podpořte další bohulibou činnost Ústavu filmu a AV kultury (a grantový projekt) a pište na ludek.havel@gmail.com

Více zde.


Konference a worshopy

FOURTH ANNUAL SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE: INDUSTRY OF PRESTIGE

28-29 November 2014, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

Sponsored by the Czech Society of Film Studies, The Visegrad Fund, Palacký University, and Masaryk University

The Fourth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference (SIECE) shifts attention from the materiality of cultural production to the media industries’ generation and dissemination of both symbolic capital and cultural power. Prestige plays an important role in a sphere where marketing decisions routinely influence media content and its reception, where festivals and awards are ever more important, and where the distinction between texts proper and promotional paratexts is becoming increasingly blurred. The production and dispersal of symbolic capital is also central to East-Central European media industries’ struggle for visibility on international markets. Accordingly, and inspired by both Pierre Bourdieu’s concept of cultural production and James F. Englishʼs The Economy of Prestige, this conference considers how markers of cultural value are mobilized in relation to particular institutions, initiatives, people, traditions, works, and awards in the region. The conference also considers how this phenomenon has operated under different political regimes and across various national and regional formations, and how it shapes East-Central European media’s location in today’s transnational media landscape.


Potential topics for papers and panels include but are not limited to:

 • Artistic movements, canons, traditions, and brand-name auteurs
 • Schools, institutes, associations, and other media organizations
 • Festival events and awards
 • Cultural intermediaries: commentators, impresarios, arbiters of taste
 • Socio-historical forms of cultural value and taste
 • Discourses of art, quality, and public service, and cultural elitism
 • The cultivation of fame and esteem
 • The impact of disputes and scandals
 • Promotion and publicity

The conference will be preceded by the Czech Society for Film Studies’ pre-conference meeting, which will be held on 27 November in the Czech language. This pre-conference will consist of four workshops, which will be devoted to ongoing research projects.

The Fourth Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference investigates the historical and contemporary dimensions of the region’s audiovisual media industries from all angles – local, transnational, economic, cultural, social, and political – and through a broad range of original scholarship delivered in the form of conceptual papers and empirical case-studies. A selection of the conference proceedings will be published in a special English-language issue of the Czech Film Studies journal Iluminace (www.iluminace.cz).

The 2014 SIECE Program Committee (consisting of the Steering Committee members of the Czech Society of Film Studies – see www. cefs.cz) invites proposals for twenty-minute conference papers and for panels of three or four speakers focusing on any topic related to prestige and East-Central European audiovisual industries. Panels of three to four papers will include a brief summarizing reflection of between five and ten minutes, which will be delivered by an assigned respondent, and which is designed to facilitate discussion. Proposals for conference papers should include a title, an abstract of up to 150 words, and between three and five key bibliographical references, along with the presenter’s name, the presenter’s institutional affiliation, and a concise academic bio. Panel proposals should include a panel title, a short description of up to 100 words on the panel’s focus, and proposals of all of the papers to be delivered (including the information described above). Please submit proposals no later than 30 August 2014 to szczepan@phil.muni.cz.


Conference attendance is free, and the conference will be conducted in the English language (except the pre-conference meeting on 28 November).

Conference Organizers: Petr Szczepanik, Kateřina Svatoňová and Petr Bilík, in association with the Czech Society of Film Studies, the Department of Theater, Film and Media Studies, Palacký University (www.filmadivadlo.cz/en), and the Department of Film Studies, Masaryk University (www.phil.muni.cz/fav).

Conference Management: Matěj Dostálek (matej.dostalek@gmail.com; [+ 420] 775 095 485).


THIRD ANNUAL SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE: INDUSTRIAL AUTHORSHIP


29 November – 1 December 2013, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

The Third Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference (SIECE) will focus on the broadly defined subject of industrial authorship. In recent times, the concept of the author has become somewhat marginalized in screen studies discourse. Yet, John Caughie has suggested that this figure looms large “everywhere else – in publicity, in journalistic reviews, in television programmes, in film retrospectives, in the marketing of cinema”. Caughie goes on to explain that “Sometime around the point at which Film Studies began to be embarrassed by its affiliation to the author, the film industry and its subsidiaries began to discover with renewed enthusiasm the value of authorial branding for both marketing and reputation”. The prominent position that authorship occupies across the region’s audiovisual cultures demands investigation in broader, revisionist terms that offload the Romantic notion of the autonomous Auteur in favor of approaches that confront its collectivity and institutional dimensions, and that respect authorship as a phenomenon that can be subject to acts of branding, contestation, appropriation, repurposing, remixing, and so on . As Derek Johnson and Jonathan Gray recently put it: “The author is a node through which discourses of beauty, truth, meaning, and value must travel, while also being a node through which money, power, labor, and the control of culture must travel, and while frequently serving as the mediating figure standing between large organizations (such as Lucasfilm or Fox) and the audience”. Building from such a position, the 2013 SIECE Conference will broach questions about the industrial dimensions of authorship, considering how it has become part of the cultural, political, and economic fabric of East-Central Europe.


Program schedule is here.

Registration form is here.

Výroční konference České společnosti pro filmová studia Screen Industries in East-Central Europe

Workshop: Aktuální český filmologický výzkum

28.11.2013

Umělecké centrum Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Součástí výroční konference České společnosti pro filmová studia SIECE je i workshop zaměřený na současný filmologický výzkum v České republice. Cílem organizátorů je vytvořit platformu pro prezentaci a diskuzi nad aktálními otázkami výzkumu českých filmových badatelů. Pro první ročník workshopu je téma stanoveno volně s akcentací výzkumu dějin českého filmu.

Více zde.

Program zde.

Po skončení workshopu proběhne valná hromada členů CEFSu, a to od 20:00 v atriu Uměleckéhio centra Univerzity Palackého v Olomouci. Součástí schůze bude i udělování cen CEFSu.


Call for Papers
SIXTH ANNUAL SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE: AN ECREA PRE-CONFERENCE

4-5 November 2016, Charles University, National Film Archive, Prague, Czech Republic


The 2016 Screen Industries in East-Central Europe Conference (SIECE) takes place as a pre-conference to the 6th European Communication Conference of ECREA ‒ European Communication Research and Education Association.

The Screen Industries in East-Central Europe pre-conference investigates the historical and contemporary dimensions of the region’s audiovisual media industries from all angles – local, transnational, economic, cultural, social, and political – and through a broad range of original scholarship delivered in the form of conceptual papers and empirical case-studies. A selection of the pre-conference proceedings will be published in a special English-language issue of the Czech Film Studies journal Iluminace (www.iluminace.cz).

The 2016 SIECE Program Committee (consisting of the Steering Committee members of the Czech Society of Film Studies – see www. cefs.cz) invites proposals for twenty-minute conference papers and for panels of three or four speakers focusing on any topic related to prestige and East-Central European audiovisual industries. Panels of three to four papers will include a brief summarizing reflection of between five and ten minutes, which will be delivered by an assigned respondent, and which is designed to facilitate discussion. Proposals for conference papers should include a title, an abstract of up to 150 words, and between three and five key bibliographical references, along with the presenter’s name, the presenter’s institutional affiliation, and a concise academic bio. Panel proposals should include a panel title, a short description of up to 100 words on the panel’s focus, and proposals of all of the papers to be delivered (including the information described above). Please submit proposals no later than 30 August 2016 to szczepan@phil.muni.cz.

The pre-conference will be preceded by the Czech Society for Film Studies’ working meeting, which will be held on 3 November in the Czech language. This meeting will consist of four workshops, which will be devoted to ongoing research projects.

Conference attendance is free, and the conference will be conducted in the English language (except the pre-conference meeting on 3 November).

Conference Organizers: Petr Szczepanik, Kateřina Svatoňová and Petr Bilík, in association with the Czech Society of Film Studies, The Department of Film Studies, Charles University Prague, the National Film Archive, the Department of Film Studies, Masaryk University.

Conference Management: Kateřina Svatoňová (katerinasvatonova@gmail.com; [+ 420] 606 447 053).


CFP is here


The 14th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe at UCL SSEES is pleased to announce the 2016 session - 'TRANSNATIONALISM(S): CONTEXTS, PATTERNS AND CONNECTIONS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE AND THE FORMER SOVIET UNION'.


Thinking beyond “the national” is here to stay. Though recent events in Central and Eastern Europe and the post-Soviet space have brought the continued relevance of borders into stark relief, we are more than ever in need of a toolkit that makes sense of processes, events and patterns occurring and recurring beyond the nation-state. At the same time, when dealing with the already-ambiguous and contested limits of “Central Europe”, “Eastern Europe”, “the Balkans”, or “the Caucasus”, thinking transnationally may also transform previous notions of “region”. As such, the overarching aim of our conference is to debate both the concrete and the theoretical issues that stem from de-centring and re-contextualising both the nation-state, and other sub-ordinate and super-ordinate levels of analysis.


We look forward to submissions that are cross-cultural, cross-national, and multi-disciplinary: historical, cultural, political, economic, social, linguistic and beyond. We are particularly interested in papers addressing the conference theme but also welcome other research dealing with the countries of Central and Eastern Europe, South-East Europe and the former Soviet Union, as well as papers exploring the relationships between these regions and actors outside them.


The conference invites applications from postgraduate students and early career researchers from the Social Sciences and Humanities. Please send a 250-word abstract and an academic CV to postgraduateconference2016@gmail.com by 9 December 2015. The language of the conference is English. We invite submissions of papers of no more than

20 minutes in length. Please contact us should you wish to propose a fully-formed three-speaker panel, attaching the relevant documents for all participants. Successful applicants will be notified by 18 December 2015. Some travel expenses may be covered for non-UK applicants, but please seek alternate sources of funding beforehand. For more information on research at SSEES please visit: www.ucl.ac.uk/ssees/research.


Více informací zde.
Conference: Intra-European Film Coproductions Since 1945Conference organized by the UMR Thalim, with the support of labex TransferS


INHA (Institut national d’histoire de l’art), Paris, 7-8 April 2016


Since the end of World War II film coproductions have provided a way to restore diplomatic, political, economic and artistic relations between European countries. On one hand, such films were conceived in opposition to the Hollywood productions sweeping the continent; on the other, they fostered cultural transfers within Western Europe as well as across the iron curtain with Eastern Europe. The structures of coproduction sped up European filmmakers' access to innovative technologies such as color, widescreen formats, modern special effects. People as well as equipment moved across the continent and these exchanges grew year after year. Technicians, screenwriters, directors, actors got acquainted with different working techniques and paces as well as other conceptions and visions of what cinema is. Mutual influences, hybridizations and forms of globalization have come along with this process.

The objective is to explore notions of cultural transfer and transculturality in the specific field of cinema through a resolutely interdisciplinary approach. The aim is to think together about the validity and meanings of these notions within European cinema since 1945.

In order to do so, we invite applicants to submit abstracts focusing on unreleased works or unresearched archival material of distribution companies, embassies or foreign offices' cultural departments, or the personal archives of producers, actors, film critics or technicians who worked between two or more countries. The papers can approach the subject of study from a historic or cultural perspective and look at intersections with other media and aesthetic issues, as well as interrogate the institutional, legal, economic, social, cultural or formal nature of the corpus under discussion. They may focus on co-production networks or a number of films co-produced between two or more European countries; however, proposals centering on a single film will not be taken into consideration.


The paper should not be longer than 30 minutes and can be in French or English.

Please submit an abstract of maximum 400 words in either French or English along with some information on the applicant and the sources and material under analysis to palma.paola@gmail.com and vpozner@free.fr before 8 December 2015.


Board of reviewers: Laurent Creton (Université Paris 3), Laurent Guido (Université Lille 3), Laurent Le Forestier (Université Rennes 2), Paola Palma (UMR Thalim / labex TransferS), Katalin Por (Université de Lorraine), Valérie Pozner (CNRS, UMR Thalim / labex Transfers).


Conference organizers: Valérie Pozner et Paola Palma (UMR Thalim / labex TransferS).
Pracovní nabídkyTipy


Archiv akcí

Rada CEFS přeje všem členům do roku 2012 hodně elánu, sil, nápadů a samozřejmě zdraví a štěstí

pf 2012

The NECS 2013 Conference: Media Politics ‒ Political Media. 

Prague, Czech Republic, June 20-22, 2013
CEFS and Faculty of Arts, Charles University in Prague

Konference má vlastní stránky: http://cefs.cz/necs/

Program naleznete zde: http://cefs.cz/necs/news/the-program-schedule/

SECOND ANNUAL SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE: CULTURAL POLICIES AND POLITICAL CULTURE

23–25 November 2012, Masaryk  University, Brno, Czech Republic

Sponsored by the Czech Society of Film Studies and Masaryk University in collaboration with MINE – Media Industries Network Europe


The Second Annual Screen Industries in East-Central Europe Conference (SIECE) will focus on the broadly defined issues of policies and politics. To date, historians have, by focusing on propaganda, censorship, and purges, examined in some measure the nature of top-down political control of media in the region; a region characterized somewhat notoriously by changes in political regimes and by the redrawing of national borders. Nevertheless, there remains a distinct lack of empirical and theoretical studies considering the ways in which policy and political agenda have shaped the structure and everyday practices of actual media institutions, and how, in turn, policy and political agenda have shaped media texts and cultural experiences of those texts. Accordingly, this conference provides a forum in which to interrogate the multifaceted relationships in East-Central Europe between, on the one hand, policy and politics, and on the other hand, screen media.

More is here.

Please submit all proposals no later than 30 June 2012 to szczepan@phil.muni.cz.

Screen Industries in East-Central Europe, 2011 - Conference Reviews:

Balázs Varga:  Strenghts, Limitations, Oppurtunities and Threats of New Research Agenda.

Olof Hedling: A first of its kind production studies meeting at Brno.

THEORIZING SCREENWRITING PRACTICE

AN EAST-CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE

An International Workshop
22–25 November 2012, Masaryk University, Brno, Czech Republic

More is here.

Screenwriting, much like the media environments of which it is a part, is currently undergoing profound and meaningful change. Much like the stor y departments of Holly wood’s majors at the tail end of the classical-era, the so-called dramaturgical or production “units” of the studios of former Socialist countries were in the early 1990s dissolved or down-sized. As a consequence, script development came increasingly to be influenced by external conditions including heterogeneous pools of freelance writers, unstable markets and consumer behavior, new financing schemes and marketing strategies, grant programs and coproduction agreements, franchising and product placement, and by participator y and transmedia stor ytelling techniques. Moreover, methods of scriptwriting, especially for television and online platforms, are becoming more time-constrained, streamlined, and collaborative, with show-runners increasingly combining the previously distinct roles of producer and writer. In East-Central Europe, the old system of script editing, doctoring, and mentoring that was fulfilled by the state-owned studios’ dramaturgs, literary chiefs, and “units”, has yet to be replaced in the spheres of independent production or in public-ser vice television by a new model of efficiency. Only recently has this issue received serious attention from European support programs and from the region’s major film schools.

Please submit all proposals no later than 30 June 2012 to szczepan@phil.muni.cz.

International Conference CEFS: Screen Industries in East-Central Europe

11.-13. November 2011

Masaryk University, Brno, Czech Republic

Sponsored by the Czech Society of Film Studies and The Visegrad Fund

The cinema and television of East-Central Europe have tended to be considered in terms of national heritage, ideology, and style; to date, textual analysis has been a preeminent methodology and the region’s so-called new waves privileged objects of study. Conversely, the day-to-day operations of the region’s screen industries have received surprisingly little sustained investigation, with a paucity of attention having been paid to their modes of production, distribution, exhibition, and delivery, and to communities of industry personnel (beyond a narrow canon of celebrated directors, screenwriters, and actors). Screen Industries in East-Central Europe, an international conference held at Masaryk University, Brno, Czech Republic, represents, to the best knowledge of its organizers, the region’s first intervention into the field of screen industry studies – a discipline developing rapidly in the United States and Western Europe.

The Screen Industries in East-Central Europe conference investigates historical and contemporary dimensions of the region’s screen industries and their professional communities from all angles – local, transnational, economic, cultural, social, and political – through a broad range of original scholarship delivered in the form of conceptual papers and empirical case-studies. A selection of the conference proceedings will be published in a special English-language issue of the Czech film studies journal Iluminace.

Program schedule is here (print version here).

THEORIZING SCREENWRITING PRACTICE

AN EAST-CENTRAL EUROPEAN PERSPECTIVE

An International Workshop
22–25 November 2012, Masaryk University, Brno, Czech Republic

More is here.

Screenwriting, much like the media environments of which it is a part, is currently undergoing profound and meaningful change. Much like the stor y departments of Holly wood’s majors at the tail end of the classical-era, the so-called dramaturgical or production “units” of the studios of former Socialist countries were in the early 1990s dissolved or down-sized. As a consequence, script development came increasingly to be influenced by external conditions including heterogeneous pools of freelance writers, unstable markets and consumer behavior, new financing schemes and marketing strategies, grant programs and coproduction agreements, franchising and product placement, and by participator y and transmedia stor ytelling techniques. Moreover, methods of scriptwriting, especially for television and online platforms, are becoming more time-constrained, streamlined, and collaborative, with show-runners increasingly combining the previously distinct roles of producer and writer. In East-Central Europe, the old system of script editing, doctoring, and mentoring that was fulfilled by the state-owned studios’ dramaturgs, literary chiefs, and “units”, has yet to be replaced in the spheres of independent production or in public-ser vice television by a new model of efficiency. Only recently has this issue received serious attention from European support programs and from the region’s major film schools.

Please submit all proposals no later than 30 June 2012 to szczepan@phil.muni.cz.

SECOND ANNUAL SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE CONFERENCE: POSTER FORUM

Widely used in the sciences, posters enable humanities scholars to re-envisage their research in visual terms. Posters offer an opportunity to present and demonstrate work-in progress, to obtain feedback in an informal environment, and expose delegates to the preliminary findings of innovative on-going research. Posters also address a broad audience, permit the highlighting of the multi-disciplinary nature of work, facilitate exchanges among researchers, and enable the development of international collaborations. Visualize your research in order to communicate it simply, efficiently, and clearly.

Please submit by email a working title and abstract (200-250 words) by 30 July 2012 to Lucie Česálková: lucie.cesalkova@gmail.com.

CFP here

Zlatý voči

se konají 15. a 16. Května, vždy od 18:00, v pražské Klubovně.

Festival je každoročně pořádán studenty Katedry filmových studií Univerzity Karlovy. Kromě soutěžních snímků studentů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Francie a Španělska, program letos již podruhé nabídne i retrospektivu filmů z počátečních ročníků Zlatých vočí a vystoupení netradičních audiovizuálních umělců a hudebníků.

Pro více informací můžete navštívit naše webové stránky www.zlatyvoci.cz.

Plakát naleznete zde.

-10.5.2013; ks-

Konference: Mezi východem a západem: Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění?


27. - 28. 11. 2012

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Palachovo nám. 80, místnost 115 (1. patro)

Program naleznete zde.

Panelová diskuse o visegadském filmu

14. 3. 2013, 15.00-18.00, Studio Béla, Maďarský kulturní institut, Rytířská 25-27, Praha 1.

Filmový časopis CINEPUR ve spolupráci s International Visegrad Fund, partnerskými časopisy Ekrany (Polsko), Metropolis (Maďarsko), Kino-Ikon (Slovensko), 25fps (ČR), společností Artcam a Státním fondem kultury ČR zve na panelovou diskusivěnovanou problematice transformace kinematografií zemí Visegradu po roce 1989.

Více zde.

Výstava Jonase Mekase

...Pokračuji v ceste... Záblesky minulosti kolem...

24. 1. - 22. 4. 2013, DOX

Výstava Jonase Mekase v Centru soucasného umení DOX v Praze predstaví této devadesátileté živoucí legendy filmové avantgardy. 

Více informací najdete zde.

CEFS se podílí na výstavě Jonase Mekase pořádané v pm DOXu.

Pozor: pro členy máme možnost získat vstupenku ZDARMA (v případě zájmu pište na adresu katerinasvatonova@gmail.com)

Meznárodní konference: Film Adaptation: a dialog among approaches

18. dubna - 19. dubna, Greifswald

Zde naleznete další informace, včetně programu.

A/ konference: Studentská konference


7. - 8. března 2013, Umělecké centrum Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3

A/konference se snaží mapovat studentskou teoretickou a historiografickou aktivitu v oblastech filmových studií, televizních studií a nových médií. V průběhu zimního semestru 2012 se v Olomouci uskutečnila první konference se zaměřením na filmová studia. Na ní navazuje v letním semestru 2013 konference věnovaná televizním studiím a novým médiím. Tento model by měl být zachován i do dalších ročníků.

CFP naleznete zde a více informací na stránce konference.

Otevřený dopis akademických pracovníků v oblasti filmu a v příbuzných oborech ke kauze odvolání ředitele Národního filmového archivu Vladimíra Opěly

Národní filmový archiv (NFA) patří mezi nejvýznamnější instituce svého druhu na

Ke stažení najdete zde.

Beseda s Agnieszkou Hollandovou

srdečně zveme na besedu s režisérkou Agnieszkou Hollandovou, která se uskuteční v pátek 9. 11. od 19:00 na hlavní budovš FF UK v Praze, v místnosti č. 429.

Pozvánku nalezente zde.

Diskuze: Kde není umění, tam se nic nesmění 

se odehraje v rámci Uměleckého tržiště - alternativní veletrh současného mladého umění, které se až do neděle koná v Prádelně Bohnice - prostoru pro aktuální umění.

Diskuze moderovaná Mariem Kubašem začíná 9. 11. v 17:00 hodin.

Jakou roli sehrávají na trhu s uměním menší či nezávislé výstavní prostory nebo artist-run spaces? Jakou motivaci a jaké strategie používají alternativní komerční galerie při prodeji a nákupu umění a dá se na ně vůbec uplatnit pojem „komerční“? V čem je jejich význam vůči velkým aukčním síním nebo tradičním komerčním galeriím? Lze prodávat umění s emocí vtipem a oboustrannou důvěrou ne jenom pro peníze?

Hosté diskuze budou: Petr Hájek (The Chemistry Gallery), Daniela Dutelbaum (Galerie m.odla), Jan Skřivánek (šéfredaktor časopisu Art+Antiques), Denisa Václavová (Proluka 4 + 4 dny v pohybu), Michal Cimala (Trafačka), Katarína Uhlířová (Festival Fotograf), Matěj Hájek (Trafo Studio)

Více naleznete zde

Rozloučení s doc. Galinou Kopaněvou

se uskuteční v pátek 16. listopadu od 19:00 ve studentském klubu. Pozvánku a smuteční oznámení naleznete zde.

Přednáška Dr. Djudy Bartlett: When Fashion Had to Be Art: Reflections on Style and Socialism

 
Dr. Djurdja Bartlett, London College of Fashion, University of the Arts, Londýn

Čtvrtek 29. 11. 2012 v 18.00
VŠUP, přednáškový sál 115, 1. patro
Uvede: Martina Pachmanová

Přední britská historička módy mapuje vztah mezi socialistickou módou a uměleckými hnutími v Sovětském svazu od roku 1917 až do 80. let minulého století; pozornost věnuje jak sovětské avantgardě (konstruktivismus, kubofuturismus, art deco), tak módním „trendům“ v době vládnoucího socialistického realismu. Dr. Djurdja Bartlett je Senior Research Fellow na London College of Fashion (University of the Arts London). Ve své práci se soustředí na módu v době socialismu a postsocialismu a tomuto tématu jsou věnované i její publikace, včetně FashionEast: The Spectre That Haunted Socialism (MIT Press, 2010; New Literary Observer, Moskva, 2011).

Pozvánku naleznete zde.

Konference: Mezi východem a západem: Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění?


27. - 28. 11. 2012
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Palachovo nám. 80, místnost 115 (1. patro)

Program naleznete zde.

Diskuzní fórum: Paralelní formáty

u příležitosti výročí 10 let existence časopisu Fotograf
Kino 35, Francouzský institut v Praze, so 20.10., 13-18h
moderuje: Martina Pachmanová, účastní se: Pavel Baňka, Marek Grygiel, Zamek Ujazdowski, Stephan de Broyer, Enrico Bossan, Celina Lunsford, Karel Císař, Robert Silverio, Natasha Egan, Eva Eicker, Katherine Kastner, Anne-Francoise Lesuisse

Témata diskuzního fóra budou: Fortografie v médiích a fotografie jako formát. 

Program naleznete zde.

Projekce Karla Vachka Nový hyperion a beseda s režisérem.  

Promítání se uskuteční 28/10/20112 od 15 hodin v Divadle Na zábradlí a vstupné pro studenty je pouze 50,- Kč. 

Pozvánku naleznete zde.

Přednáška Larse Elleströma pro všechny zájemce o intermedialitu, sémiotiku a nordistiku

Zveme na přednášku prof. Larse Elleströma (Linnaeus Universitet, Växjö) překračující "hranice médií"a snad ihranice oborů. Přednáška se koná dne 18. října od 15 hod v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3.

Více naleznete zde.

Bienále animace Bratislava 2012 - mladá slovenská animovaná tvorba

ve čtvrtek 25. 10, od 17: 30 v kině Ponrepo, 2012, SR, 50 min.

Promítány budou tyto filmy: 

Hurá na hrad! / r. Boris Šima / 2011 / 6 min.
Ako som šiel s dedkom na návštěvu k predkom / r. Ivana Šebestová,
Katarína Kerekesová / 2011 / 6 min.
Putovanie dejinami / r. Vanda Raýmanová, Michal Struss / 2012 / 6 min.
Príbeh bratislavského hradu / r. Vladimír Malík / 2011 / 6 min.
Štyri / r. Ivana Šebestová / 2007 / 16 min.
Posledný autobus / r. Martin Snopek, Ivana Laučíková / 2011 / 16 min.

Kolekce filmů představuje netradiční kombinaci dvou animovaných filmů pro dospělé (Autobus, Štyri) a čtyř filmů, které jsou sice určené dětem, ale prezentujeme je právě pro jejich netradiční charakter a jedinečný způsob vzniku (producenty jsou Slovenské národné múzeum, Filmová a televízna fakulta VŠMU a producentka Ivana Laučíková). Třeba dodat, že na Slovensku už deset let nevznikl animovaný film pro děti s podporou veřejnoprávního média, takže Slovenské národní muzeum dalo historicky poprvé šanci v této oblasti mladým tvůrcům. Filmy Autobus a Štyri získaly také významná mezinárodní ocenění. V této kombinacirůznorodých filmů přináší kolekce nejen tematické odlehčení, ale i pohled na celkovou situaci a problematiku animované tvorby na Slovensku, úsilí mladých tvůrců a zároveň představuje producentku Ivanu Laučíkovou. Projekce se uskuteční za účasti autorů.

XIX. ROČNÍK SEMINÁŘE RUSKÝCH FILMŮ HODONÍN 2012 – tisková zpráva

XIX. ročník semináře ruských filmů se letos poprvé uskuteční v Hodoníně v kině Svět ve dnech 9. – 11. listopadu 2012. Tato akce, které si za dobu své existence získala přízeň u mnoha diváků, a to nejen českých, ale i slovenských, rekrutovaných zejména z filmových klubů, se spolu se svým zakladatelem Marcelem Řimákem přesunula z původního Veselí nad Moravou do okresního města slováckého regionu. Dramaturgicky je i letos vystavěna na určitém tématu, které naplňuje prostřednictvím archivních 35mm filmových kopií, pocházejících ze sbírek českého Národního filmového archivu a Slovenského filmového ústavu.

Hlavním tématem letošního ročníku se staly dvě zásadní ruské osobnosti:

► geniální básník a spisovatel Alexandr Sergejevič Puškin (1799 - 1837), jenž zemřel na následky střelného zranění v souboji před 175 lety,
► ruský car Petr I. Veliký (1672 – 1725), jenž se narodil před 340 lety a za dobu své vlády provedl řadu převratných reforem ruské společnosti, včetně přenesení hlavního města z Moskvy do Petrohradu v roce 1712, tedy před 300 lety

Tiskovou zprávu naleznete zde, program zde.

1. STUDENTSKÁ FILMOVĚDNÁ KONFERENCE 

16.10. v Olomouci.

AVkonference je projekt studentů Katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP v Olomouci. Hlavním cílem konference je snaha o navázání komunikace a spolupráce mezi studenty kateder filmových studií v České republice, k čemuž vybízí i rozvoj aktivit CEFSu. Sekundárním cílem je pak snaha prezentovat bádání ve vybrané oblasti teorie a historie audiovizuálních médií. Více informací na http://avkonference.wordpress.com/.

Filmový festival Ostrava Kamera Oko! 

21. - 27. září 2012

Pro členy CEFS jsou připraveny slevy na akreditace - můžete si zakoupit akreditaci na festival za 300 Kč, což je o 150 Kč méně než zaplatí běžný návštěvník a o 50 Kč méně než zaplatí studenti. Slevu je možné uplatnit v průběhu festivalu při zakoupení akreditace přímo ve festivalovem centru Stara Arena pri předložení OP a kartičky CSFS nebo také předem při nákupu on-line přes internetové stránky festivalu (pouze zašlete nascenovanou karticku na e-mailovou adresu accreditation@filmfestivalostrava.com).

Na programu festivalu je mj. výběr Berlínské školy, Pocta Jaromíru Šofrovi, nebo národní i mezinárodní soutěž mladých kameramanů. Info budeme postupně doplňovat, zatím zde: http://www.filmfestivalostrava.com/index.php?page=uvod

31. 8. 2012

Mezinárodní filmový festival Cinematik!

7. rocnik Medzinarodneho filmoveho festivalu Cinematik Piestany se uskuteřní7.9. - 13.9. 2011. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Přednáška Scénář je řemeslo

5. 7. v Karlových Varech

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio Vás srdečně zve na přednášku dramaturga a scenáristy Petra Boka a scenáristy a pedagoga Ivo Trajkova Scénář je řemeslo ve čtvrtek 5. 7. 2012 od 10 do 13 hodin v Karlových Varech, spojenou s promítáním krátkého filmu Vesnice roku. Více viz pozvánka.

Přednáška je součástí vzdělávací akce filmové nadace, která se uskuteční v rámci 47. filmového festivalu v Karlových Varech. Přednáška se koná v Becherově vile v Karlových Varech (ul. Krále Jiřího 1196/9 – vizmapa) , která bude v době filmového festivalu určena propagaci českého filmového průmyslu, bude se v ní konat výstava kostýmů, přednášky, semináře a jiné související akce.

Vzhledem k omezenému počtu míst žádáme zájemce o předběžnou rezervaci míst na info@filmovanadace.cznejdéle do 3. července 2012.

Natoč ve Varech vlastní film


Není film jako film!
Každý den(od pondělí 2.7. do středy 4.7) máš možnost vybrat si ze tří tvůrčích skupin: DOKUMENTÁRNÍ FILM, HRANÝ FILM, EXPERIMENT. Dny na sebe nenavazují.
Film domyslíš, natočíš a sestříháš za jeden den.

10:00 PITCHING: představení námětů a rozdělení do tří tvůrčích skupin

v průběhu dne: REALIZACE

21:00 WEBOVÁ PREMIÉRA: mezní hodina pro finální střih a umístění filmů na web

Jestli chceš přijít na filmovou dílnu, napiš e-mail na adresu: freecinemaole@gmail.com.
Do předmětu dej název tvůrčí skupiny, o kterou máš zájem (DOKUMENTRÁNÍ FILM, HRANÝ FILM, EXPERIMENT), a den kdy bys chtěl dorazit (PONDĚLÍ-STŘEDA).
Do těla mailu popiš v pár větách námět tvého projektu. Popis děje, nebo tématu, charaktery, nebo reálné postavy, formu experimentu atp. Vzápětí potvrdíme tvou účást.

Na dílny se dostaneš i bez přihlášky Stačí přijít v 10:00 do Becherovy vily na pitching. Kapacita dílen je ale omezená na 24 lidí na každý jednotlivý den(každá skupina po 8 lidech).

http://www.freecinema.cz/filmovedilny

The NECS 2012 Conference: Lisbon, 21st-23th June 2012

Time Networks: Screen Media and Memory
hosted by the New University of Lisbon and the University of Coimbra

Submissions deadline: 31st January 2012
Please address all inquiries to conference@necs.org

CFP zde.

Small Cinemas


Promotion and Reception
Timisoara, Romania, 1-3 June 2012

Organizing Institution: Center for Eastern European Film and Media Studies, West University of Timisoara, Romania, contact email: ceefms@gmail.com

Plenary Speakers: Dina Iordanova, Professor of Film Studies and Provost, St. Leonard’s College, University of St. Andrews, Scotland, UK; Janina Falkowska, Professor of Film Studies, University of Western Ontario, Canada.
Special guest: director Marian Crişan (Morgen, 2010).

The third annual international conference, Small Cinemas, brings together scholars and professionals from around the world to discuss the regional, national and international reception and promotion of small cinemas. We are interested in papers focusing on the status and the particularities of small cinemas’ audiences, film criticism, film scholarship, governmental support, festival participation, marketing strategies, and media outlets. The conference organizers understand the notion of “small cinemas” to be fluid and plural, including both documentary and fiction, from the cinemas of small nation-states to the small “postage stamp” films of mobile devices; from the cinemas of ethnic and religious minorities to the productions of minors and so-called “minor” authors.

Presentations are invited on any aspect of the reception and promotion of small cinemas. Possible topics include, but are not limited to:

 • The theorizing of styles, genres, new waves, and auteurship of small cinemas
 • Journals, scholarly studies, collections, blogs
 • Films in schools
 • Stars and glamour
 • Racial, ethnic, universal informed reception
 • Internet, television and print media promotion
 • Communal, regional, national, supra-national promotion
 • Distribution, transmission, diffusion
 • DVD sales and rental
 • Dubbing and subtitling
 • Co-productions, exports, imports
 • Public and private financing
 • Globalization and miniaturization
 • Festivals

300-word abstracts and a short bio should be sent to Constantin Parvulescu, ceefms@gmail.com. Submission deadline: 1 February 2012.

http://www.roxiedesign.ro/scc/

CFP: XIX Udine International Film Studies Conference na téma:  Can We Learn Cinema? 

které se uskuteční 20-22. 3. v italském Udine.

Více zde.

https://sites.google.com/site/necs2012conference/

CFP: X MAGIS Gorizia International Film Studies Spring School

která se uskuteční 23-29. 3. 2012 v italské Gorizii.

více zde a zde

Své příspěvky na obě akce přihlašujte na adresy jednotlivých organizačních týmů (tedy na udinskou konfererenci na adresu: udineconference@gmail.com a na letní filmlovou školu na adresu: gospringschool@gmail.com , a to do 30. 11. 2011.

Sovietisation and Planning in the Film Industries of Soviet Bloc countries

Book project “Sovietisation and Planning in the Film Industries of Soviet Bloc countries. A Comparative Perspective on East Germany and Czechoslovakia, 1945-1960”.  CFP.

 

Doktorandská konference 

Každoroční akce pořádaná Ústavem filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU Brno, na níž se setkávají nad tématy disertačních prací a badatelskou problematikou setkávat doktorandi, jejich školitelé i další učitelé a studenti. Doktorandská konference má být platformou pro mezikatedrovou filmologickou diskuzi, nabízet jednotlivým doktorandům unikátní možnost prezentovat svou práci a získat zpětnou vazbu, a tím přispět ke zkvalitnění doktorandského výzkumu, disertačních projektů a celého doktorského studia a potažmo i oborového diskurzu.

Letoční konfernce proběhne ve dnech 26. a 27. května 2011. Definitivní program s anotací naleznete zde. Ve čtvrtek 26. května bude

od 19: 00 následovat v Mínus Trojce historicky první CEFS GET TOGETHER PARTY, na kterou jste více než srdečně zváni!

http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/obory/doktorske/doktorandska-konference

Pracovní seminář: Film mezi kontrolou a mocí?

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách CEFRES, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Česká společnost pro filmová studia pořádají v úterý 24. května 2011 od 10:00 do 17:00 pracovní seminář zabývajícíí se vztahy filmu a cenzurou. Na tomto setkání vystoupí Petr Szczepanik, François Albera, Jan Bernard, Ivan Klimeš, Damiana Otoiu, David Čeněk a Jindřiška Bláhová. 

Program naleznete zde.

V.Ř.E.D. 2012

V pořadí již 8. ročník přehlídky filmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci V.Ř.E.D. 2012 se uskuteční 10. dubna, letos s tématem Bouře a vzdor. Jako každý rok, mají možnost soutěžit všichni studenti UPOL, bez ohledu na své zkušenosti, či žánr filmu. Přihlašovat filmy mohou studenti do 3. dubna 2012. Jak a kde, stejně jako další informace se dozvíte na www.25fps.cz/vred, nebo na facebookové skupině.

Filmový festival studentů teorie audiovize Zlatý voči 

16. ročník festivalu studentů teorie audiovize se již blíží. Podobně jako v posledních letech opět připravujeme značné množství novinek a rozšíření. Již nyní známe datum a čas konání. Dvoudenní přehlídka studentských filmů bude zahájena 16. 5. v 17:00 a završena 17. 5. v 20:00 a to v kině BIO OKO, tedy v prostorách pro podobnou příležitost nejpříznačnějších!

Festival Zlaty Voči vychází z myšlenky, že studenti teorie audiovize (tedy většinou filmovědné obory) mnohdy sami natáčí svoje vlastní filmy. Kde  chybí bohaté produkční zázemí, tam nastupují teoretické znalosti. Jedinečnost festivalu spočívá právě v tom, že se toto teoretické zázemí v dílech odráží a odlišuje je od zbytku amatérské i profesionální tvorby. Návštěvníci festivalu mají ojedinělou možnost vidět tak trochu jiné filmy, které by často mohly zůstat veřejnosti utajeny. Loni se nám povedlo zajistit nejenom snímky z celé České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Letos jsme oslovili školy a studenty z celé Višegrádské čtyřky. Zlaté Voči nejsou ovšem jenom o soutěžním klání, již teď máme připraveno několik zajímavých překvapení do nesoutěžní sekce a samozřejmostí je i bohatý doprovodný program. V porotě zasednou a vítěze v několika soutěžních sekcích budou vybírat renomovaní filmoví odborníci z řad pedagogů, kritiků a tvůrců.
Neváhejte a navštivte festival Zlatý Voči!

http://www.zlatyvoci.cz/

Akce Ponrepa

1.6. 2011 ve 20 hod. Zlatá medaile AMU pro Drahomíru Vihanovou.

Více zde.

14.6. 2011 ve 20 hod. Cena Andreje "Nikolaje" Stankoviče za rok 2010.
Více zde.

NFA zve

na křest knihy Černobílý snář Elmara Klose, která se uskuteční v Ponrepu tento čtvtrek 9. června od 13: 30. 

Pozvánku naleznete zde.

Hommage à Kieślowski

Nadace pro Současné Umění In Situ pořádá výjimečnou kulturní událost -Hommage à Kieślowski – Filmový Festival k poctě polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, k 70. výročí jeho narození a k 15. výročí jeho úmrtí, které připadají na rok 2011. Hommage à Kieślowski se bude konat 23. - 25. září v Sokołowsku v Dolním Slezku.

Více nalezente zde a program zde.

Ponrepo zve na přednášku Irena Dodalová: Žena a umělkyně

V úterý 27. 9. od 20 hodin uvádí Kino Ponrepo komponovaný večer o argentinském exilu české rodačky s přednáškoudivadelní herce a režiséra z Buenos Aires Oscara Sandovala Martíneze.

Více naleznete v tiskové zprávě.

International Conference: Importing Asta Nielsen: Cinema-Going and the Making of the Star System in the Early 1910s

Frankfurt, September/October 2011

Organised by DeutschesFilminstitut, Frankfurt, and Media Studies, University of Trier, in connection with KINtop

Asta Nielsen has been the first renowned female star of world cinema. Her name is inextricably connected with the advent of the long feature film and the introduction of the star system. Her films played a crucial role in the transition from short films to the long feature film as the main attraction of the programme which took place in various countries, in the years before the First World War.

Asta Nielsen’s international film career started in Germany with the ‘invention’ of the Monopolfilm, the monopoly rental system, in late 1910. Her films were distributed within this exclusive system and received tremendous box-office records. The screen personality of the Danish actress appealed to audiences of all sorts. Branded as ‘the Eleonora Duse of Film Art’ she uncontestedly was the most popular film actress with German film audiences in 1913.

Workshop NECSu

V rámci letošní konference pořádané organizací NECS proběhne jednodenní worshop Thinking Theory: Lacan/Deleuze: Seeing Sound.
Více zde.

Mezinárodní filmový festival Cinematik

Cinematik Piešťany má ambíciu jednak zaplniť medzery v ponuke filmových festivalov na Slovensku a jednak priniesť podujatie, ktorého dlhodobou stratégiou je jasná orientácia na mladého filmového diváka, s dôrazom na rozvíjanie jeho „filmovej gramotnosti”. Stať sa festivalom, ktorý priláka široké publikum najmä svojou atmosférou, nie celebritami a červenými kobercami.

Šiesty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch, ktorý sa opäť uskutoční v dňoch od 9. do 15. septembra 2011, ponúkne bohatú prehliadku domácej ale aj svetovej kinematografie. Pre návštevníkov bude koncom leta pripravených 7 dní plných filmov zoradených v trinástich tematických sekciách.

Pro členy CEFSu jsou nachystány 4 novinářské akreditace zdarma! (V případě zájmu pište na adresu katerinasvatonova@gmail.com).

Více se dočtete na stránkách: http://www.cinematik.sk/

Ponrepo zve:

na perly němého filmu od španělského průkopníka evropské kinematografie Segunda de Chomón v doprovodu katalánského hudebníka Jordi Sabatése, které se budou promítat v Ponrepu v úterý 11. 10. ve 20 hod. O den dříve - 10. 10. v 18 hod. - se v Institutu Cervantes uskuteční přednáška Jordi Sabatése o filmovém díle Segunda de Chomón (1871 - 1929).

http://www.nfa.cz/novinky/filmy-segundo-de-chomona-klavir-jordi-sanatese.html


a na distribuční premiéru digitálně restaurovaného filmu Františka Vláčila Markéta Lazarová, která se uskuteční v kině Světozor ve středu 12. 10. 2011 v 19 hod.

http://www.nfa.cz/novinky/marketa-lazarova-se-vraci-do-ceskych-kin.html

Festival Film Sokolov

ve dnech 21. až 23. 10 se uskuteřní již 11. ročníjk filmového semináře Film Sokolov. Festival spojený s filmovými projekcemi, přednáškami a řadou doprovodných akcí pořádají studenti Katedry filmových sudiií a Katedry estetiky FF UK. Program naleznete zde a více informací o festivalu na webových stránkách festivalu: http://filmsokolov.cz/.

Mezinárodní festival krátkých filmů Brno 16

13. až 16. října 2011, Brno

...krátké filmy z více jak 40 zemí světa, setkání s jinými pohledy na řemeslo, rozvíjení autorských kontaktů. Letos jsme vybírali z 356 přihlášených děl – padesátku těch nejlepších uvidíte v hlavní soutěži. Čekejte žánrovou pestrost, sociální témata, filmy s nulovým rozpočtem (ale velkou invencí), nečekané zvraty, chytře zpracovaná klišé.

Více a stránkách festivalu http://brno16.cz/

Studentská soutěž mezinárodní asociace pro výzkum raného fimu Domitor vyhlášena!

Although we imagine the general time frame for the period covered by the essays to be the late 1880s through to 1915, we realize that cinema developed unevenly across the global stage. For that reason, submissions treating cinema after 1915 in countries where early cinemapractices postdate the proposed time frame will be given fullconsideration. Similarly, essays that examine the history and/or current status of early cinema‚s place in historiography, theory, or the archive are also welcomed. Submissions may be written in either French or English and should not exceed 7000 words. All entrants must be enrolled in an undergraduateor graduate program at the time of submission, or have received a degree no earlier than January 2011. Essays prepared by students tofulfill course requirements may be submitted. An essay will not beaccepted, however, if it has been previously published or issued inany form of general distribution. Each student may enter only one essay. All submissions are due electronically (as a PDF or Microsoft Word document) by 1 September 2011.

The winner of the award will be announced at the Domitor GeneralAssembly at the Giornate del Cinema Muto, Pordenone, in October 2011. The award consists of a monetary prize (US$500) and publication of the winning essay in a professional film historical journal.

More information.     

Přehlídka netradičního filmu - pro členy CEFSu akreditace zdarma

1. až 4. září, Mladá boleslav

PNF je čtyřdenní filmovou přehlídkou zabývající se nahotou a sexualitou v umění a médiích. Hlavním cílem přehlídky je osvěta v oblasti nahoty a erotiky a ukazování těchto témat v širším společensko-kulturním kontextu.  Jedinečný koncept přehlídky vznikl v souvislosti s obecným rozšířením bezduché nahoty všude kolem nás. 

Zde se dočtete více o koncepci festivalu a o letošním ročníku

Aktuality sledujte na stránkách www.netradicnifilm.cz

Sleva na LFŠ pro členy CEFSu

Pokyny k získání slevy naleznete na našich stránkách v Členské sekci, v oddílu Bonusy pro členy

XIV. česko-slovenská filmologická konferencia: téma
Minority a film

20. – 23. október 2011, Topoľčianky

Program naleznete zde.

CFT: Cinéma & Cie – International Film Studies Journal 

of the forthcoming special issue, which will be devoted to Gérard Genette and film theories (provisional title: “Nothing is more practical than a good theory.” Gérard Genette and film theories / « Il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie ». Gérard Genette et les théories du cinéma) and is expected to be published in Spring 2012.

The deadline for submitting a proposal is October 15, 2011.

CFP.

Ponrepo uvádí K. J. Erbena

U příležitosti 200. výročí spisovatelova narození zařadilo Ponrepo do svého programu pásmo filmů Kytice pro K. J. Erbena (čtvrtek 10. 11. 2011 v 17.30 hod.). Součástí projekce bude i prezentace pamětní mince, kterou připravila Česká národní banka.

Program zde.

3 x JEAN-LUC GODARD

17.11. od 11 do 17 hod, uvádějí artcam a tranzitdisplay
Filmové eseje Jeana-Luca Godarda na téma láska, společnost, politika, média a dalších horizontů. Tři Godardovy filmy, které v Čechách nikdy neběžely v oficiální kino-distribuci

11hod / Notre music
13hod / Éloge de l'amour
15hod / Hélas pour moi

Projekce zdarma. Více zde.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

zve na seminář Média a dokument: seminář psaní o dokumentárním filmu, který se uskuteční ve dnech 23. až 26. října 2011. Frekventanti tohoto semináře budou mít zajištěnou novinářskou akreditaci zdarma. Veškeré další informace naleznete zde.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava se blíží. Institut dokumentárních filmů nabízí všem členům CEFSu Industry akreditaci zdarma.

Data konání 24.-30. října, Jihlava.

S platnou Industry legitimací (kterou obdržíte po předložení legitimace CEFSu na Industry Guest Service) budete mít bezplatný vstup vstupnejen na celý festival, ale i na na East European Forum, trh East Silver, prezentaci Doc Launch, Master Classes, případové studie a celou řadu dalších bodů industry programu, který Institut v Jihlavě pořádá.
Institut dále nabízí i hlubší vhled do procesu vzniku a vývoje dokumentárních filmů ve východní Evropě. V rámci celoročního workshopu Ex Oriente Film se vybraní zájemci mohou zúčastnit celého uzavřeného programu včetně skupinových dramaturgických dílen, střihačských konzultací, přednášek určených pro vybrané východoevropské filmaře a řady dalších bodů programu. 

Program festivalu naleznete zde: http://www.dokument-festival.cz/, dále zde najdete odkaz na Industry program a další, podrobnější informace o jeho jednotlivých sekcích. V případě jakýchkoli otázek se obracejte na Hanu Rezkovou (hanka@dokweb.net,tel: +420 777 240 005)

Cena České asociace orální historie pro nejlepší studentskou práci vyhlášena!

Česká asociace orální historie, o. s. vyhlašuje v pořadí II.ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru oral history. Soutěž se vypisuje ve dvou kategoriích – středoškolské práce a vysokoškolské práce. K hodnocení budou přijaty práce ze školního roku 2009/2010 a 2010/2011.

Uzávěrka je 17. listopadu 2011.

Požadavky na přijetí, kritéria hodnocení a způsoby zařazení do soutěže naleznete zde.

Přehlídka, výstava a symposium: Biograf s agitkou aneb kolektivizace v obrazech

Tematická přehlídka filmových agitek socialistického bloku, výstava propagandistických materiálů a odborné symposium proběhne 5. - 9. prosince.

Tematická přehlídka přibližuje specifické období filmové historie – éru tzv. filmových agitek, které byly natáčeny převážně v 50. letech 20. století v socialistických kinematografiích středovýchodní Evropy. Jako užší téma byla zvolena problematika kolektivizace zemědělství, která probíhala ve většině států tehdejšího sovětského bloku. Na přehlídce budou promítány filmy české, slovenské, maďarské či rumunské provenience. Před vybranými hranými filmy budou uvedeny krátké dobové dokumenty. Filmová přehlídka bude doplněna výstavou, na které budou prezentovány propagandistické plakáty, fotografie a plakáty k filmům. Součástí akce bude odborné sympozium k tématu Film a stalinismus.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Pozvánku a podrobnější informace naleznete zde.

Program naleznete zde.

Film a stalinismus

Sympozium se uskuteční v úterý 6. 12. 2011 od 10.00 do 18.00 hod. ve velké zasedací místnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Sympozium „Film a stalinismus“ se uskuteční u příležitosti vydání kolektivní monografie „Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus“ a zároveň v rámci přehlídky komunistických filmových agitek (viz zvl. příloha). Oba podniky (sympozium i přehlídka) jsou přitom součástí projektu „Film a dějiny totalitních režimů“, zaměřeného na zkoumání komunismu a nacismu/fašismu nejen z hlediska politických, ale i filmových a vůbec kulturních dějin.

Pozvánku naleznete zde.

Přehlídka animovaného filmu se blíží

Jubilejní 10. ročník Přehlídky animovaného filmu PAF proběhne 8.–11.12.2011 v Olomouci v Uměleckém centru Univerzity Palackého, kině Metropol, Café Tungsram Transit, Galerii U Mloka, Klubu Vertigo, Jazz Tibet Clubu, vitríně Deniska a v dalších lokacích Olomouce. Výročí oslaví i soutěž Jiné vize. Pět let její existence bude spjato s dvojicí výstav - soutěžní v Uměleckém centru Univerzity Palackého a retrospektivní Vize jinak v Galerii U Mloka.

Mezi ústřední témata a klíčová slova PAFu patří: animace, archivace, archeologie médií, audiovizuální umění, databáze, design, digitální kultura, experimentální film, intermedialita, kinematografie, prezentace, pohyblivý obraz, remediace, videoart.

PŘEDNÁŠKY
Domácí kinematograf z 20. let 20. století Milady Marešové představí v rámci své přednášky kunsthistorička Martina Pachmanová. Shodou okolností bude na PAFu přítomen i synovec paní Marešové, doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., v současnosti přednosta Fyziologického ústavu 3. LF UK, který promluví o fyziologii zraku v rámci přednášky o blikajících filmech (flicker) Paula Sharitse.

RESIDENTI
Mezi instalacemi a residentskými realizacemi bude velkorysý projekt Dana Gregora a Tomáše Dvořáka, kteří připravují prostorový hudební nástroj z barokní kaple, jenž bude ovládán pomocí laserových paprsků. Richard Loskot vedle svítících trik chystá světelnou instalaci v Atriu Konviktu. Veronika Vlková během pobytu v Olomouci vytvoří scénografii k premiéře Zoryi, společného vystoupení s Floexem.

Program naleznete zde.

http://www.pifpaf.cz/

A nezapomeňte:

 • 15% sleva na akreditaci
 • 20% sleva na veškeré publikace vydané v rámci festivalu

Panelová diskuse: Audiovizuální produkce a distribuce v digitální éře

MEDIA Desk Česká republika, Screenleaders EU a FAMUFest si Vás dovolují pozvat na panelovou diskusi Audiovizuální produkce a distribuce v digitální éře: Změny stávajících obchodních modelů, která se bude konat v pátek 25. listopadu 2011 od 15.00 na Nové scéně ND.

Díky spolupráci s FAS Training Ireland se nám pro diskusi podařilo zajistit odborníky, kteří patří k evropské špičce v oboru a zároveň připravit program, který reaguje na specifika malého a jazykově omezeného trhu. Změny, které digitální technologie přináší, ovlivní všechny oblasti audiovizuálního průmyslu, proto doporučujeme účast všem (i budoucím) profesionálům z oboru. 

www.mediadeskcz.eu

Program naleznete zde.

Městská knihovna pořádá sérii přednášek o digitalizaci a doprovodných projekcí

Digitalizace a restaurování filmových kopií? Má to cenu!
Cyklus přednášek odborníků na dané téma s následnými projekcemi začíná už tenhle čtvrtek v knihovně! Program naleznete zde.

PAF - přehlídka animovaného filmu a soutěž Jiné vize

Soutěž Jiné vize pořádaná občanským sdružením Pastiche Filmz je kurátorským výběrem audiovizuálních děl. Klade si za cíl zpřístupnit a ocenit díla profesionálů i amatérů, která neotřelým způsobem prostupují výtvarnou i filmovou scénou. Dramaturgie Jiných vizí vyhledává vizuálně i narativně originální projekty na pomezí výtvarného umění, videoartu a animace. Soutěž je realizována v rámci Přehlídky animovaného filmu (PAF), která se koná v Olomouci, přičemž pracuje s kategorií animace v daleko širším interpretačním rámci, než je obvyklé. Akceptována je jakákoliv klasická animace, práce s manipulovaným obrazem, textem, sekvencemi hraného filmu nebo záznamem performance apod. Očekávána je tedy práce s pohyblivým obrazem filmu a videa v nejširším možném uchopení.

Více naleznete zde.

Přednášky pořádené Ústavem filmu a audiovizuální kultury, FF MUNI v Brně. 

Upozorňujeme na přednášky zahraničních hostů: Johna Caldwalla, Aniko Imre a Janet Wasko. Jejich rozvržení a anotace naleznete zde.

Projekce v Černé labuti

V rámci Podzimního festivalu chystá Cafe teatr Černá labuť tyto projekce:

4. 11. krátké filmy Viktora Kubala
7. 10.  Martin Šulík: Všetko čo mám rád 
21. 11. Martin Šulík: Zahrada 
28. 11. Martin Šulík: Cigáň,  po kterém bude následovat diskuze s režisérem

Celý program festivalu je k nalezení na www.cernalabut.cz  (program festivalu).

NFA nabízí 

pro členy CEFSu 20% slevu na všechny publikace vydané Národním filmovým archivem, která platí při nákupu knih v prodejně kina Ponrepo. Nutné prokázat se platnou legitimací.

Slovo a smyslč. 15: Téma: Radostný gender


Z obsahu:

Petra Hanáková – Libuše Heczková: Rozhovor s Laurou Mulvey

Martina Pachmanová: Domácí biograf Milady Marešové: Protokinematografický experiment v zrcadle (nejen) ženské umělecké tradice

Tomáš Jirsa: Fyziognomie psaní: francouzské literární myšlení a jeho vizuální inspirace 

Barbara Straumann: A Voice of Her Own? Feminine Voice Effects in George Du Maurier, George Bernard Shaw and Isak Dinesen 

Jan Hušek: Knedlíky se těžko ohřívají…: poznámky k postavení žen a dívek v díle Jaroslava Foglara

Film a stalinismus

Sympozium „Film a stalinismus“ se uskuteční u příležitosti vydání kolektivní monografie „Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus“ a zároveň v rámci přehlídky komunistických filmových agitek (viz zvl. příloha). Oba podniky (sympozium i přehlídka) jsou přitom součástí projektu „Film a dějiny totalitních režimů“, zaměřeného na zkoumání komunismu a nacismu/fašismu nejen z hlediska politických, ale i filmových a vůbec kulturních dějin.

Sympozium by se mělo zabývat těmito základními otázkami: jak filmová tvorba v rámci totalitního systému fungovala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak byla recipována. Mělo by mapovat dějiny (zvláště českého, resp. československého) filmu „stalinského“ období (s „českým“ těžištěm v letech 1945–1955), ideologické pozadí, výrobní postupy, cenzurní praxi atd. Zvláštní pozornost bychom chtěli věnovat problematice kulturní paměti.

Uzávěrka příspěvků je 7. listopadu 2011. Více naleznete zde.

Konference Normalizácia v (česko)slovenskej kinematografii

plánovaný termín 1. a 2. 12. 2011, FTF VŠMU, Bratislava

Pracovná konferencia je prípravnou platformou pre rozsiahlejší výskumný projekt, venovaný kultúrnym rámcom normalizácie. Kladie si za cieľ:

 • preskúmať hranice pojmov a časového vymedzenia normalizácie najmä v kinematografickom kontexte
 • zohľadniť kultúrno-spoločenský kontext a jeho dopad na podmienky a úroveň výroby, distribúcie a reflexie
 • objaviť nové prístupy k téme – nie iba ako jednostranne reštriktívneho fenoménu, ale širokého diapazónu problémov
 • prispieť k cizelovaniu reflexie dejín, k zjemňovaniu nástrojov poznávania a porozumenia ad.

Konferencia by mala vytvoriť platformu pre ďalší výskum normalizačných rámcov kultúry so zvláštnym zameraním na oblasť kinematografie. Jej hlavnou úlohou je otvárať témy, naznačovať pole skúmania a poskytnúť priestor pre nové uhly pohľadu.

CFP a přihlášku naleznete zde.

Informace o odvolání ředitele NFA Vladimíra Opěly a o jeho dosavadní práci 

Iluminace chystá zvláštní dossier o práci odvolaného ředitele NFA Vladimíra Opěly. První krátké reflexe ředitelů světových archivů, kurátorů a funkcionářů FIA naleznete již teď na stránkách Iluminace. Cílem souboru je poukázat na Opělův význam pro mezinárodní filmové archivnictví, který české politické a kulturní elity nedoceňují nebo o něm ani nevědí.

Další informace o celé kauze naleznete zde:

http://life.ihned.cz/

http://blog.aktualne.centrum.cz/

http://alenaprokopova.blogspot.com/

http://www.lidovky.cz/

http://aktualne.centrum.cz/

http://www.lidovky.cz/odvolani-sefa-archivu-obetovani-nepohodlneho

http://respekt.ihned.cz/

EVROPSKÉ WESTERNY A EASTERNY V KINĚ PONREPO

Ponrepo - kino Národního filmového archivu v Praze - připravilo na přelom února a března přehlídku evropských westernů a easternů. Akce se uskuteční od 27. února do 5. března a představí slavné i velmi ojedinělé filmy, které z pozice Evropanů variují klasický americký žánr. Diváci mohou spatřit takové tituly, jako např. kultovní německo-jugoslávskou koprodukci Poklad na stříbrném jezeře, českou animovanou parodii Árie prérie nebo klenot sovětské němé avantgardy z roku 1926 Po zákonu. Celá přehlídka je součástí středoevropského filmového festivalu Cinefest, který probíhá každoročně v několika městech - kromě Prahy také v Hamburku, Vídni nebo Curychu.

Program naleznete zde.

FESTIVAL OTRLÉHO DIVÁKA POOSMÉ

Další ročník oblíbeného otrlého festivalu proběhne v pražském kině Aero 14. - 19. února.

Festival otrlého diváka se již poosmé zaměří na filmy, které se určitým způsobem vymykají standardním normám filmové estetiky a nárokům běžného filmového diváka. Ani letos nebude chybět řada doprovodných programů, které zpestří filmovou nabídku a diváky obohatí o nové zážitky. Těšit se mohou například na němý film s živým hudebním doprovodem či interaktivní projekci.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Ochutnávka z programu a otrlá znělka.

NFA: přehlídka kompletního díla Jiřího Trnky

Ke 100. výročí narození Jiřího Trnky připravil Národní filmový archiv kompletní retrospektivu jeho filmů. Přehlídka proběhne od 1. února do 16. března v pražském kině Ponrepo – tedy přímo v místě bývalého filmového studia, kde Trnka na svých filmech pracoval. K vidění budou slavné celovečerní filmy od Špalíčku po Sen noci svatojánské, veškerá krátkometrážní tvorba i snímky, na kterých se Trnka podílel jako výtvarník či autor námětu. Jeho osobnost bude připomenuta také v několika dobových dokumentech. Zvláštní večer bude věnován okruhu Trnkových nejbližších spolupracovníků (Břetislav Pojar, Jiří Brdečka, Eduard Hofman), kteří dál rozvíjeli jeho umělecký odkaz. Součástí retrospektivy bude i výstava fotografií a plakátů.

Zde naleznete plakátek a program této jedinečné přehlídky.

EAST DOC PLATFORM 2012

organizuje Institut dokumentárního filmu

Pro členy CEFSu akreditace ZDARMA!

East Doc Platform | Praha | 5. – 11. března 2012
East European Forum, Prezentace Doc Launch, East Silver videotéka, Project Market


Institut dokumentárního filmu by tímto rád pozval členy mezinárodní komunity profesionálů dokumentárního filmu na úvodní ročník nové East Doc Platform – zastřešující industry akce zasvěcené podpoře východoevropského dokumentárního filmu ve všech fázích vývoje. Bude probíhat od 5. do 11. března 2012 pod hlavičkou IDF při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, a představí nadcházející ročníky svých stěžejních aktivit, jako je East European Forum, prezentace Doc Launch, Project Market, stejně jako nová East Silver videotéka, která nabídne čerstvou várku jarních dokumentárních titulů. Kromě toho IDF v současné chvíli pracuje na rozmanitém industry programu, jenž představí master classes, případové studie, přednášky, semináře, diskuze, projekce a mnohé další, čímž se dokumentárním profesionálům opět naskytne jedinečná příležitost k networkingu.

Možnost akreditovat se na Industry program je od této chvíle otevřena. Většina programu East Doc Platform v Praze bude zpřístupněna pouze akreditovaným profesionálům, a proto bychom vás rádi vyzvali, abyste si včas obstarali online akreditaci. Učinit tak můžete do 9. února 2012.

Kontakt: industry@dokweb.net, Institut dokumentárního filmu, www.DOKweb.net

Více zde.

Tiskovou zprávu o stavu českého dokumentu v loňském roce nalezente zde!

Partneři