CEFS

Česká společnost pro filmová studia

Česká společnost pro filmová studia (CEFS) je spolek, jehož cílem je podpora, rozvoj a kultivace oboru filmová věda a filmová studa v České republice a v zahraničí. K aktivitám spolku patří provoz webových stránek, vydávání newsletteru, udělování cen a pořádání konferencí.

Společnost byla založena 18. června 2008, ustavující volby do Rady CEFS proběhly v květnu 2010, kdy byla zahájena její aktivní činnost. Zakládajícími organizacemi jsou katedry zabývající se filmovými a audiovizuálními studii v ČR (Praha, Brno, Olomouc) a Národní filmový archiv. Na konci roku 2015 byla transformována na spolek.

Czech Society for Film Studies

Czech Society for Film Studies (CEFS) is a civic association of scholars, pedagogues, students, archivists, critics and creators in the field of film and audio-visual media, which have main goal to help its members with their professional needs. Some of activities of the association are running web pages, publishing the journal, awarding achievers and hosting conferences.

Society was found in June 2008, election for the Board of CEFS was held in May 2010, when its activity became. Founding organizations are departments of film and audio-visual studies in Czech Republic (in Prague, Brno and Olomouc) and National Film Archive.

CEFS is the co-organizer of:

The NECS 2013 Conference: Media Politics ‒ Political Media. 

http://cefs.cz/necs/

Prague, Czech Republic, June 20-22, 2013
CEFS and Faculty of Arts, Charles University in Prague

Programm: http://cefs.cz/necs/news/the-program-schedule/


Institucionální členové CEFS

Partneři